loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin do 24 XII 2014r.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( F.H.ANNRYS HURT-DETAL Ryszard Jelonek, Szówsko ul. Lubelska 8, 37-522 Wiązownica ).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.



REGULAMIN




I. Definicje

 1. Sprzedający - firma:

F.H.ANNRYS HURT-DETAL Ryszard Jelonek

Szówsko ul. Lubelska 8

37-522 Wiązownica

NIP: 792-101-19-30, REGON: 650094153,

GIODO: R024453/14 R024456/14

KONTO BANKOWE: 67 9096 0004 2001 0000 1863 0001

prowadząca www.annrys.pl

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

 4. Produkt – każdy produkt znajdujący się w ofercie Sprzedającego

 5. Zamówienie – każda oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży



II. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek 23% VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktu z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia.

 4. Realizacja umowy płatnej za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a płatnej przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień wieloproduktowych najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji umowy.

 6. Zakupiony produkt wraz z wybranym dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) jest wysyłany w dni robocze wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.



III. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego.

 3. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokona zwrotu pieniędzy.

 4. Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:

  a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywności, czy innych produktów spożywczych o krótkim zalecanym terminie przydatności do spożycia.

 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
  Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.



  IV. Postanowienia końcowe

 7. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin ( http://annrys.pl/_cms/view/-7/regulamin.html ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu
  www.annrys.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
  i rzeczowo.

Wersja 1.3 (Szówsko,29.11.2013)